کارتخوان های فرزانگان باختر، با سرعت ارتباطی بسیار بالا و قابلیت اتصال به کلیه حساب های بانکی، گزینه ای بسیار مناسب برای فروشگاه های معتبر در سراسر کشور است

مدارک مورد نیاز

تصویر پشت و رو از کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامه
تصویر جواز کسب یا اجاره نامه یا سند منزل یا محل کار
تصویر قبض تلفن
آدرس، تلفن ثابت و کد پستی
نام بانک، نام شعبه، کد شعبه، شماره حساب و شماره شبا

دریافت فرم ها

فرم استشهاد محلی
فرم درخواست پایانه فروش
فروم فروش پایانه سیار
قرارداد پذیرندگی پایانه فروش
فرم تحویل دستگاه کارتخوان
فرم تعهدنامه دستگاه کارتخوان

پیگیری مغایرت